Amurrioko jaietako txosna solidarioak 5.157 euro bildu ditu Duchenne Elkartearentzat

  • Udalaren ekimen bat, Amurrioko hainbat kirol-klub eta elkartek garatu dutena

Amurrioko jaietako Txosna Solidarioak 5.157 euro bildu ditu Duchenne elkartearentzat izango direnak. Amurrioko alkate Txerra Molinuevo Lañak eta Amurrio Trail Taldeko presidente Axier Vivanco Fernandezek (txosnaren barraren atzean egon den elkartea) txosnako elkarte laguntzaileetako lehendakariekin batera, Duchenne Elkarteari txekea eman diote gaur.

Txosna zabalik egon zen abuztuaren 12an eta 14an Juan Urrutia Plazan egin ziren kontzertuetan, ikuskizunen ordu zehatzetan, Duchenne Elkartearentzako dirua biltzeko, Amurrioko Udalaren eta Amurrioko hainbat kirol-klubek eta elkartek garatu duten ekimen solidarioa.

Zehazki, azken ekimen honek Amurrioko Club ciclista, Amurrio club pelotazalea, Amurrio club de futbol, Cb Zaraobe St baloncesto de Amurrio, Amurrio patines, Ohitura zaharrak elkartea, kuxkumendi mendi btt taldea, oinkariak taldea, ezina ekinez egina taldea eta Amurrio Trail Taldearen laguntza izan du.

Astelehenean hasiko da ‘Amurrio Oinetatik Burura’ kanpainaren beste edizio bat, tokiko merkataritzan kontsumoa sustatzeko

  • Herriko saltokien erakusleihoa izango da, parte hartzen duten 23 establezimenduen 69 artikulu erakutsiko dituzten 13 argazki ingururekin. Sare sozialetan argitaratzen joango dira, Amurriotik irten gabe eros daitezkeen produktu guztiak ezagutarazteko.

 

  • Argazkiak zabaltzearekin batera, hainbat zozketa egingo dira. Zozketaren saria, nutrizioari buruzko 2 aholkularitza-saio eta 2 argazki-saio.

 

Amurriok abian jarri du berriz ere ‘Amurrio oinetatik burura’ kanpaina, merkataritzak eta zerbitzuen sektoreak udalerrian dituzten aukerak ezagutarazteko eta tokiko kontsumoa sustatzeko. Amurrioko Udala, Amurrio Bidean eta Izan Amurrio dira kanpainaren bultzatzaileak eta Arabako Foru Aldundiaren laguntzarekin  finantzatuko da. Amurriotik irten gabe eros daitekeen produktu sorta zabala ezagutzera emango duen ekimena datorren astelehenean, urriak 2, hasiko da eta urriaren 20ra arte luzatuko da.

 

Hirugarren edizio honetan, besteak beste, moda, etxe, osagarri, elikadura, liburu-denda edo ostalaritzako 23 establezimenduk hartuko dute parte. Hiru astez hainbat argazki argitaratuko dira Amurrio Bidean eta Izan Amurrioko sare sozialetan, bertako merkataritzan eros daitezkeen hainbat produkturen erakusketarekin. Irudi horiek argitaratzeak, gainera, udalerriko saltokien sare sozialak bultzatzea eta digitalizaziora egokitzen laguntzea du helburu.

 

Asteroko zozketa

Udalerriko establezimenduei ahalik eta zabalkunderik handiena emateko asmoz hainbat zozketa antolatu dira. Alde batetik, nutrizioari buruzko 2 aholkularitza-saio Ixone Ruiz de Gordexolarekin, urriaren 6an (ostirala) eta 20an (ostirala) zozketatuko direnak, eta, bestetik, 2 argazki-saio. Horietako bat, Foto Arreguiren eskutik, urriaren 16an zozketatuko da, astelehena, eta bestea, Jare Photography-ren eskutik, urriaren 20an, ostirala. Parte hartzeko, Amurrio Bidean eta Izan Amurrioko Instagrameko kontuei jarraitu behar zaie, egiten dituzten argitalpenetara “like” eman behar da eta iruzkinetan benetako bi profil aipatu behar dira. Gainera, stories-eko argitalpenetako bat partekatzea zozketako parte-hartze berri bat izango da; profil pribatuen kasuan, harrapaketa bat bidali beharko da eta bi kontuetako edozeinetara bidali beharko da modu pribatuan.

Amurrioko Udalak jabeen erkidegoei dirulaguntzak emateko deialdia eta oinarriak onartu ditu, Goikolarra auzoa birgaitzeko

  • Era berean, ordenantza fiskal hauen eguneraketak onartu dira: Kudeaketa, Bilketa eta Ikuskaritzako 1. ordenantza, OHZ arautzen duen ordenantza eta, azkenik, Trakzio Mekanikoko Ibilgailuen gaineko Zerga arautzen duena. Horrela, helburua eskainitako zerbitzuen kalitatea zaintzea eta, aldi berean, gaitasun ekonomikoaren eta proportzionaltasunaren printzipioak aplikatzea da.

 

  • Gainera, 2023-2027 legegintzaldirako Nekane Martínez Ormaetxea EH Bilduko zinegotziaren liberazioa onartu da

 

Amurrioko Udalak, gaur arratsaldean egindako osoko bilkuran, Amurrioko Goikolarra auzoko bizitegi-eraikinak birgaitzeko egoera zaurgarrian dauden komunitateei eta jabeei dirulaguntzak emateko Deialdiaren Oinarriak onartu ditu –Suspertze, Eraldaketa eta Erresilientzia Planaren barruan–, eta, era berean, Amurrioko Goikolarra auzoko bizitegi-eraikinak birgaitzeko egoera zaurgarrian dauden komunitateei eta norbanakoei zuzendutako dirulaguntzen oinarriak eta deialdia onartu dira.

Jarduketak, Europar Batasunak garatutako suspertze, eraldaketa eta erresilientzia planeko egoitza-birgaitzearen eta etxebizitza sozialaren arloko laguntza-programak gauzatzeari dagokionez Garraio, Mugikortasun eta Hiri Agenda Ministerioak Euskal Autonomia Erkidegoari transferitutako funtsen kontura finantzatuko dira, eta, auzo mailako birgaitze jarduketetarako laguntza-programaren barruan, programa horri dagokionez diruz lagundu daitekeen inbertsioan sartutako kostuetatik 2.727.425,00 euro finantzatuko ditu gehienez. Bestalde, Eusko Jaurlaritzako Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraio Sailak BERPIZTU programaren barruan Amurrioko Udalari emandako zuzeneko dirulaguntzarekin 3.400.000,00 euroko zenbatekoa finantzatu ahal izango da, lehentasunezko jarduketa-eremuetan (ZAP) trakzio-proiektuak dinamizatuz jarduketen gauzatze-mailaren arabera urte hauetan egin beharreko ekarpenen bidez: 2022 (185.000 euro), 2023 (683.570 euro), 2024 (1.530.000 euro) eta 2025 (1.001.430 euro).

Oinarriak udalaren webgunean eta Euskal Autonomia Erkidegoko Dirulaguntzen Erregistro Orokorrean argitaratuko dira, eta ALHAOn iragarriko dira.

Kopuru horiei dagokienez, Amurrioko Udalak, halaber, 2025a baino lehen egin beharreko ekarpenen bidez urbanizazio-obra elkartuak 290.000 eurorekin finantzatzeko konpromisoa hartzen du. Helburu horrekin, Amurrioko Udalak, proiektu gisa, 1.417.111,40 euroko zenbatekoa aurkeztu du Obra eta Zerbitzuen Foru Planaren 2024-2025 laguntza-programari dagokion deialdira.

Ordenantza Fiskal hauen aldaketak: Kudeaketa, Bilketa eta Ikuskaritzako ordenantza, OHZ arautzen duena eta, azkenik, Trakzio Mekanikoko Ibilgailuen gaineko Zerga arautzen duena

Bestalde, Amurrioko Udalaren osoko bilkurak Kudeaketa, Bilketa eta Ikuskapena arautzen dituen ordenantza fiskalaren, OHZren ordenantzaren eta, era berean, Trakzio Mekanikoko Ibilgailuen gaineko Zerga arautzen duen ordenantzaren aldaketak onartu ditu gaur arratsaldean osoko bilkuran. Horrela, Udalbatzak egokitzat jo du zenbait zerga-tasa aldatzea eta hobaria izan dezaketen tarte berriak gehitzea.

Indarrean sartzen den unetik, Amurrioko herritarrek ikusiko duten abantailetako bat izapide eta karga administratiboak sinplifikatu egingo direla izango da, Amurrioko Udalaren edo beste administrazio baten esku dauden dokumentuak aurkezteko betebeharra ezabatu egingo baita, betiere eskabidean udalak informazio hori biltzeko baimena duela adierazten bada.

Gainera, hobariak handitu egin dira kasu jakin batzuetan, eta eskaera egin den urtearen ondorengo hiru aldi ekonomikoetan egongo dira indarrean, gaitasun ekonomikoaren eta proportzionaltasunaren printzipioak aplikatzeko helburuarekin.

Ondasun Higiezinen gaineko Zerga (OHZ) arautzen duen 2. Udal Ordenantza Fiskalari dagokionez, izapideak sinplifikatzeari eta errentaren araberako hobari-tarte berri bat sartzeari buruzko gaiez gain, zerga-araudi foralean egindako aldaketen ondorioz 6. artikulua aldatzen da. Hori dela eta, Euskal Kultura Ondarearen Legeak izendatutako gune arkeologiko edo paleontologikoetan dauden ondasun higiezinak zerga jakin batzuetatik salbuetsita geratuko dira, baldin eta babes berezi eta ertaineko kultura-ondasun adierazpena jaso badute. Gainera, salbuespen hori aplikatuko da Eusko Jaurlaritzak erabakitzen badu higiezin horietan aurkitutako hondakinek, esku-hartze arkeologikoen ondoren, dauden lekuan jarraitu behar dutela eta ezin direla desegin edo lekualdatu.

Halaber, Amurrioko Hiri-izaerako Ondasun Higiezinen Zergaren zerga-oinarriari eragiten dion balio-ponentzia berriaren ondorioz zerga-tasari buruzko I. Eranskina aldatzen da. Hori dela eta, egokitzat jo da karga-tasa ehuneko 0,3261era aldatzea, eta, era berean, ehuneko bost inguruko igoera balioestea.

Trakzio Mekanikoko Ibilgailuen gaineko Zerga (TMIZ) arautzen duen 3. Udal Ordenantza Fiskalari dagokionez, herritarrei eragiten dieten izapide eta karga administratiboak sinplifikatzearekin batera, tarifak ehuneko bost inguru eguneratzea planteatzen da.

Adierazi behar da Udaleko Osoko Bilkurak ordenantza horien balioa handitzea onartu zuen azken aldia 2020. urtea izan zela, eta urteko inflazioaren aldaketa, 2020ko abuztutik 2023ko abuztura, Araban, % 16,4 ingurukoa izan dela. Horrela, udalbatzak onartutako aldaketen helburua Udalak ematen dituen zerbitzuen kalitateari eusteko eta hobetzeko behar besteko finantzaketa izatea da. Zerbitzu horien kostuak ere igo egin dira Udalarentzat, bizitza garestitu egin delako.

Nekane Martinez Ormaetxea EH Bilduko zinegotziaren liberazioa

Amurrioko Udala eratzeko 2023ko ekainean egindako osoko bilkuran, araubide ekonomikoa ezarri zen hautetsientzat eta udal-taldeentzat, oposizioko zinegotzi bat arduraldi esklusiboan izendatzea eta ordaintzea barne. 2/2016 Legearen arabera, 10.000 biztanletik gorako udalerrietan lanaldi osoko oposizioko zinegotzi bat bermatzen da gutxienez, udal-gobernuaren kontrol eraginkorra bermatzeko. Horrela, eta EH Bildu udal taldeak berariaz eskatu ondoren, Nekane Martínez Ormaetxea andrea Amurrioko Udalean arduraldi esklusiboko erregimenean oposizioko zinegotzi hautetsi izendatzea, eta, era berean, jarduera horrengatiko ordainsariak 46.804,38 eurotan ezartzea erabaki da, akordioa berretsi eta hurrengo hilaren 1etik aurrera.

Elisa Rueda idazlearen "Las últimas cerezas" lanaren aurkezpena

Ostegun honetan, irailaren 28a, Elisa Rueda idazleak "Las últimas cerezas" lana aurkeztuko du. Ekitaldia Amurrioko Udal Liburutegian izango da 18:30etan.

Irakaslea, poeta eta aktorea da, eta bere jarduerak eta parte-hartzeak emakume aktibo bihurtzen dute Elisa Rueda. Aktore gisa Goenkale telesail ospetsuan lan egin du, Goazen musikalean parte hartu du eta film labur ugaritan parte hartu du, besteak beste, Paúl Urkijoren Jugando con la muerte.

Aurten, 2023, Urrezko Zeledon izendatu dute, poesia irakurtzea eta idaztea sustatzeagatik, gizon eta emakumeen arteko berdintasun balioak zabaltzeagatik eta euskararen erabilera sustatzeagatik

Zigor Urrutia Revueltaren "Estrategias para la fama (saiakera 1)" lanak Amurrio Hiribildua XXXVII. Arte Lehiaketaren lehen saria irabazi du

Sari banaketa gaur izango da, irailak 28, 19:30ean, La Casonan, eta aukeratutako 18 lanekin inauguratuko da erakusketa, urriaren 26ra arte ikusi ahal izango direnak.

Amurrioko Udalak antolatzen duen XXXVII. Amurrio Hiria Arte Lehiaketak baditu irabazleak. Guztira, 38 lan aurkeztu dira lehiaketaren edizio honetara, eta epaimahaiak baloratu egin ditu.

Lehiaketako lehen saria Zigor Urrutia Revuelta amurriarraren “Estrategias para la fama (ensayo 1)” lanak jaso du, zura eta altzairu serigrafiatu eta trokelatua, "akabera industrialagoen aldeko keinuari muzin egiten dion multzoa, bai irudian eta grafikoan, bai eraikuntzan" lanak, 4.000 euro eta oroitzapenezko eskultura bat jasoko ditu..

Udane Juaristi Ibañezen (Azkoitia) "Nire zapatillak" lanak, taulako paper itsatsiaren gainean egindako pintura akrilikoak, "gai figuratibo baten barruan kolorea zuzen erabiltzea eta obra garbi, sendo eta asmorik gabe ikustea", bigarren saria jaso du, 1.500 eurokoa.

Bertako saria, 1.000 eurokoa, Salvador Castañeda Hernándezek jaso du, "Demasiado amor", markoztatutako argazki sortagatik, "artistak eskaintzen digun fikziotik haratago, interes eta nagusitasun bat ere erakusten digu inguruneari dagokionez: kolorearen erabilera, argia, konposizioa eta eszenografia".

Lehiaketaren epaimahaia honako hauek osatu dute: Xabier Barrios, Arte Ederretan doktorea Euskal Herriko Unibertsitateko Arte eta Teknologia Sailean; Lucía Jayo, Euskal Herriko Unibertsitatean Artean graduatu eta Pinturan Unibertsitate Masterreko lizentziaduna; eta Izaskun Ibarretxe, Arte Ederretan lizentziatua, gaur egun Amurrioko Juan Aranoa Udal Arte Eskolan marrazketa eta pintura irakaslea dena.

 

Amurriok Asteklima ospatuko du, Euskadiko Klimaren eta Energiaren Astea

  • Programazioak ingurumenaren zaintzarekin zerikusia duten dokumentalak, hitzaldiak eta aire zabaleko jarduerak barne hartzen ditu

Amurriok bat egingo du Euskadin irailaren 22tik urriaren 1era ospatuko den Klimaren eta Energiaren Astearekin. Asteklimaren helburua klima aldaketaren aurka borrokatzeak duen garrantziaz kontzientziatzea eta herritarrak konpromiso batera mugiaraztea da. Horretarako, zinema saioak, hitzaldiak eta txangoak antolatu dira astebetean zehar.

Zinea

Irailaren 24an eta 25ean, 19:00etan, "Iberia, naturaleza infinita" dokumentala proiektatuko da. Ondoren, Arturo Menor zuzendariarekin solasaldia izango da, hilaren 24an. Dokumentala bere lurraldetik kanporatutako arrano erreal bati buruzkoa da, eta Iberiar penintsulan zehar bizirauteko abenturari ekingo dio. Filma toki askotan filmatu da, Nerbioi Garaia eskualdean barne.

Dokumentalean, arranoaren arazoak eta mehatxu nagusiak erakusten dira, eta klima-aldaketa dela animalia-espezie asko a desagertzera daraman arrazoi nagusietako bat.

Irailaren 28an, 19: 00etan, "Ganado o desierto" dokumentala proiektatuko da, larreak, lurzoruak, basoak eta ura birsortzeko abeltzaintzari buruzko hausnarketa bilatzen duen dokumentala. Klima-aldaketaren aurkako borrokak animaliak jomugan jartzen ditu. Abeltzaintza, gaur egun, aldaketa klimatikoaren, baliabide naturalen degradazioaren eta osasun publikoko arazo larrien funtsezko arrazoietako bat da. Baina ganadua ondo erabiltzea irtenbide bat izan daiteke ekosistemak eta landa-ekonomiak lehengoratzeko.

Zine-saioak Amurrio Antzokian izango dira eta sarrerak doakoak izango dira lekua bete arte.

Hitzaldiak

Irailaren 27an, 19: 00etan, Katekesi Eraikinean energi alkarteei buruzko berbaldia egingo da. Goiener-en hitzaldi honetan, energia-komunitateak zer diren, herritarrak nola ahalduntzen diren, zer onura dakarten eta autokontsumoaren ezaugarriak azalduko dira. Sarrerak doakoak izango dira lekua bete arte.

Beste jarduera batzuk

Hondakinak garbitzea Nerbioi ibaian, animaliak ezagutuz

Irailaren 23an, 10:00etatik aurrera, hondakinak garbituko dira Nerbioi ibaian, hainbat animalia aurkitu bitartean. Muskerrak Elkarteak bertaratzen diren guztiak gidatuko ditu udaletxetik, ibaian zehar egingo den ibilaldi batean, inguruko flora eta fauna ezagutzeko, bidean aurkitutako hondakinak biltzen diren bitartean.

Txangoa Delikara - "Zigortutako" animalien tailerra

Irailaren 24an, Muskerrak Elkartearekin batera, txangoa egingo da Delikara autobusez (Udaletxetik 10:00etan), inguruko animaliarik beldurgarrienak ezagutzeko, hala nola armiarmak, sugeak eta saguzarrak, besteak beste. Jarduera honetarako leku mugatua dago, beraz, izena eman behar da Helbide elektroniko hau spambot-etatik babestuta dago. JavaScript gaituta izan behar duzu ikusi ahal izateko. helbide elektronikoa mezu bat bidaliz.

Cookien politika

Webgune honek bere cookieak eta hirugarrenenak erabiltzen ditu esperientzia eta zerbitzu hobea eskaintzeko. Nabigatzean edo gure zerbitzuak erabiltzean, onartu cookien erabilera. Hala ere, cookieak sortzea eta ezabatzea eragozteko aukera duzu, zure nabigatzailean dagokion aukera aukeratuta. Zure nabigatzailean cookie-en erabilera blokeatuz gero, litekeena da webguneko zerbitzu edo funtzionalitate batzuk eskuragarri ez egotea.