Pribatutasun politika

Zure datuen arduraduna Amurrio Udala da (IFK: P-0100200E )
Helbidea: Plaza Juan Urrutia, s/n 01470 Amurrio (Araba)
Telefonoa: 945 891 161

Zein helbururekin tratatuko ditugu zure datu pertsonalak?

 • Ematen zaizkigun datuak, bai eta interesdunarekiko harremanean zehar sortutako beste edozein datu ere, hainbat helburutarako erabil ditzakegu, erabiltzaileak eskatutako izapideen arabera eta, nolanahi ere, harekin harremanetan eta komunikatuta egoteko eta Amurrio Udalaren egoitza elektronikoa kudeatzeko.
 • Bere kasuan, helburu esplizituagoak eta zehatzagoak adieraz daitezke kasu zehatzetarako datuak hartzeko bide bakoitzean sartutako informazio-klausuletan.
Zein da zure datuak tratatzeko legitimazioa?

 • Haien datuak tratatzek, interes publikoaren izenean edo botere publikoen izenean egiten den misio bat betetzea, Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen arabera. DBEOren 6.1.c) edo 6.1.e) artikulua lege-oinarria da.
 • Baimena eskatzen den kasuetan, legitimazio-oinarria erabiltzaileak emandako baimena izango da. DBEOren 6.1.a) artikulua, eta, kontratu bat edo kontratu aurreko neurriak gauzatzeko tratamendua beharrezkoa den kasuetan, legitimazio-oinarria DBEOren 6.1b) artikuluan adierazitakoa izango da.
Zenbat denboran mantenduko ditugu datu pertsonalak?

 • Administrazio-araudiak agintzen dituen legezko betebeharrak betetzeko behar den denboran biltegiratzen ditugu datuak, eta, betiere, informazioa gordetzeko gutxieneko denbora betez, gutxienez. Datu Pertsonalak Babesteko Lege Organikoaren 26. artikuluan araututakoaren arabera, zilegi izango da erakunde honek datuak interes publikoaren izenean artxibatzea, betiere artxiboei eta dokumentazioari buruz indarrean dagoen araudia betez.
Zein hartzaileri jakinaraziko zaizkio zure datuak?

Datu pertsonalak honako hauei jakinarazi ahal izango zaizkie:

 • Zergak, tasak eta prezio publikoak helbideratzeko bankuak.
 • Diru-laguntzak edo laguntza publikoak ordaintzeko bankuak.
 • Aurrekariak eta titulartasunak egiaztatzeko erregistro publikoak.
 • Premiamendu-prozeduretan, bankuak, finantza-erakundeak eta jabetza-erregistroak.
 • Fiskalizazio-jarduerak egiteko Kontuen Auzitegia.
 • Eskubideak defendatzeko epaitegiak eta auzitegiak.
 • Gaian eskumena duten administrazio publikoak, informazio jakin bat bidezko administrazio-egintzaren bidez bidaltzeko eskatzen badute.
Zein eskubide dituzu datuen tratamenduari dagokionez?

 • Edozein pertsonak du eskubidea bere datuak tratatu direla baieztatzeko, bere datu pertsonalak eskuratzeko, zehaztugabeak diren datuak zuzen daitezen eskatzeko, edo, hala badagokio, datuak ezabatu daitezen eskatzeko, besteak beste, datuak ez badira beharrezkoak jaso ziren xedeetarako, edo interesdunak emandako adostasuna erretiratzen badu.
 • Kasu jakin batzuetan, interesdunak bere datuen tratamendua mugatzea eskatu ahal izango du; kasu horretan, indarreko araudiaren arabera baino ez ditugu gordeko.
 • Kasu jakin batzuetan, datuak eramangarriak izateko eskubidea erabil daitezke. Datuok formatu egituratu batean emango zaizkizu, erabilera komuneko edo irakurketa mekanikoko formatuan, edo zuk izendatzen duzun tratamenduaren arduradun berriari.
 • Baimena edozein unetan errebokatzeko eskubidea du, eman dituen tratamenduetako edozeinetarako.
 • Amurrio Udalak eskubideak baliatzeko edo Datuak Babesteko Espainiako Agentziak egindako inprimakiak erabiltzeko formularioak ditu. Inprimaki horiek elektronikoki sinatu behar dira, edo NANaren fotokopia erantsi behar zaie. Ordezkari baten bidez modu berean jarduten bada, NANaren kopia edo sinadura elektronikoa aurkeztu beharko da. Formularioak aurrez aurre aurkeztu beharko dira Amurrio Udalean, edo postaz edo posta elektronikoz bidali, "Arduraduna" atalean agertzen diren helbideetan.
 • Eskubidea du Datuak Babesteko Espainiako Agentzian erreklamazio bat aurkezteko, baldin eta behar bezala bere eskubideak baliatzeari erantzun ez zaiola uste badu.
 • Ebazteko gehieneko epea hilabetekoa da, zure eskabidea jasotzen duzunetik zenbatzen hasita, eta beste bi hilabetez luzatu ahal izango da, aurkeztutako erreklamazio-kopuruari edo erreklamazioaren konplexutasunari erreparatuta. Zure datuak aldatuz gero, eskerrak eman nahi dizkizugu behar bezala idatziz jakinaraz diezaguzun, zure datuak eguneratuta edukitzeko.

Non aurki dezaket Udalaren datu pertsonalaren tratamenduei buruzko informazio gehiago?
 
 • Informazio gehiago Udalaren Tratamendu Jardueren Erregistroan aurki daiteke, esteka honetan.