Legezko oharra

I. Webgunearen sorrera eta titulartasuna.

  • Herritarrek Zerbitzu Publikoetan Sarbide Elektronikoa izateari buruzko ekainaren 22ko 11/2007 Legearen 10.3 artikuluan xedatutakoaren arabera (75/2010 Dekretuaren 4. artikulua), Amurrioko Udalak azaldu du https://www.amurrio.eus webguneak erakunde horrekin lotutako era guztietako zerbitzuak eta informazioak erabiltzaileen eskura jartzea du helburu webgune honek, erabat doan.
II. Erabiltzeko baldintza eta termino orokorrak.

  • Web gunean sartzeagatik, nabigatzeagatik edo/eta bertan sartutako zerbitzuak erabiltzeagatik, Erabiltzaile bihurtzen zara inolako erreserbarik gabe, erabilerari buruzko baldintza orokor hauek guztiak eta baldintza partikularrak kontuan hartuta, eta, hala badagokio, webgunean dauden zerbitzuak ematea arautzen dutenak. Erabilera-baldintza eta kondizio horiek mugagabeak izango dira, eta erakunde parte-hartzaileak aldatzeko eskubidea izango du.
  • Erabiltzailea webgunean sartuko da, eta haren edukia erabiliko du, unean-unean indarrean dagoen legeriaren eta fede onaren, moralaren eta ohitura onen arauen arabera. Erabiltzaileak ezin izango du webgune hau erabili legez kanpokoa den edo erabilera-baldintza hauek debekatzen dituzten xede edo xedeekin, eta debekatuta dago parte hartzen duen erakundearen edo hirugarrenen kalterako edozein jarduketa egitea.
  • Bereziki, erabiltzailea ezin izango da Atarian sartu eskainitako zerbitzuak eta/edo informazioa kaltetu, hondatu, baliogabetu edo gehiegi kargatzeko moduan, ezin izango du zerbitzu eta/edo informazio horien erabilera beste hirugarren batzuek oztopatu, ezin izango da Atariko gune, zerbitzu eta sistema informatikoetara sartzen saiatu baimenik gabe edo Atariari konektatutako sareetara sartzen saiatu baimenik gabe, baldin eta hori nahitaezkoa bada sarbiderako, ez eta beste baliabide ez-baimendu baten bidez ere. Amurrioko Udalak eskubidea izango du atarirako sarbidea aldi baterako eteteko, aldez aurretik abisatu gabe, nahierara eta aldi baterako.
III. Erantzukizuna.

Amurrioko Udalak ez du bere gain hartuko honako hauetatik erator daitezkeen kalte-galeren erantzukizunik, adierazpen gisa baino ez bada:

  • Inferentziak, ez-egiteak, etenaldiak, birus informatikoak, matxurak eta/edo deskonexioak sistema elektroniko honen funtzionamendu operatiboan.
  • Kontroletik kanpoko bidegabeko azpijokoen bidez hirugarrenek eragindakoak, baldin eta amurrioko Udalari egotzi ezin bazaizkio.