Hainbat ordenantza fiskal aldatzeko proposamen teknikoari entzunaldi publikoa

Hainbat ordenantza fiskal aldatzeko proposamen teknikoari entzunaldia emateko eta Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen 39/2015 Legearen 133. artikulua Udalaren web-atarian argitaratzen da iragarki hau. Entzunaldia 10 egun baliodunekoa izango da, eta 2021eko abuztuaren 4an hasi eta 19an amaituko da. Hauek dira entzunaldian dauden ordenantzak:

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (Borrador anexo 2 de la Ordenanza Fiscal nº 5 recogida de residuos 2021.pdf)7.2 ERANSKINA - HIRI-HONDAKIN SOLIDOAK BILDU, GARRAIATU ETA EZABATZEKO ZERBITZUA7.2 ERANSKINA - HIRI-HONDAKIN SOLIDOAK BILDU, GARRAIATU ETA EZABATZEKO ZERBITZUA41 kB
Download this file (Borrador Anexo 5 de la ordenanza fiscal nº 7 reguladora del Cementerio municipal 2021.pdf)HILETA-ZERBITZUAK EMATEAGATIKO TASA ARAUTZEN DUEN 7. UDAL ORDENANTZA FISKALAREN HILETA-ZERBITZUAK EMATEAGATIKO TASA ARAUTZEN DUEN 7. UDAL ORDENANTZA FISKALAREN 27 kB
Download this file (Borrador ordenanza general nº 1 2021.pdf)1. ORDENANTZA FISKAL OROKORRA, KUDEAKETA, BILKETA ETA IKUSKARITZARI BURUZKOA1. ORDENANTZA FISKAL OROKORRA, KUDEAKETA, BILKETA ETA IKUSKARITZARI BURUZKOA298 kB
Download this file (Borrador ordenanza nº 2 BI 2021.pdf)ONDASUN HIGIEZINEN GAINEKO ZERGA ARAUTZEN DUEN 2. UDAL ORDENANTZA FISKALAONDASUN HIGIEZINEN GAINEKO ZERGA ARAUTZEN DUEN 2. UDAL ORDENANTZA FISKALA347 kB
Download this file (Borrador ordenanza nº 3 IVTM  2021.pdf)TRAKZIO MEKANIKOKO IBILGAILUEN GAINEKO ZERGA ARAUTZEN DUEN 3. UDAL ORDENANTZA FITRAKZIO MEKANIKOKO IBILGAILUEN GAINEKO ZERGA ARAUTZEN DUEN 3. UDAL ORDENANTZA FI110 kB
Download this file (Borrador ordenanza nº 5 IIVTNU 2021.pdf)5. UDAL ORDENANTZA FISKALA, HIRI-LURREN BALIOAREN GEHIKUNTZAREN GAINEKO ZERGA AR5. UDAL ORDENANTZA FISKALA, HIRI-LURREN BALIOAREN GEHIKUNTZAREN GAINEKO ZERGA AR95 kB
Download this file (Borrador ordenanza nº 6 IAE 2021.pdf)6. UDAL ORDENANTZA FISKALA, JARDUERA EKONOMIKOEN GAINEKO ZERGA ARAUTZEN DUENA6. UDAL ORDENANTZA FISKALA, JARDUERA EKONOMIKOEN GAINEKO ZERGA ARAUTZEN DUENA315 kB

Amurrioko Udalak urteko zergen eta udal tasen ordainketa zatitzeko aukera emango du

Herritarrei jakinarazten zaie Amurrioko Udalak aldizkako kobrantzako zergen eta udal‑tasen ordainketa zatitzeko aukera emango duela Ordainketa Sistema Bereziarekin (OSB), banku‑helbideratzearen bidez. Amurrioko Udalarekin zerga‑zorren ordainketa eguneratuta duen edozein pertsona interesdunari zuzentzen zaio. Izapidea egiteko OSBri eskaera‑inprimakia aurkeztu behar zaio, honako hau zehaztuta: ordaintzeko betebeharra duen pertsonaren identifikazio osoa; sistemaren barruan sartu nahi den zerga erlazioa; banku‑helbideratzerako eta egin nahi den kuota kopururako (2, 3, 4 edo 9) datuak.

Edozein momentutan egiteko aukera

Izapide hori edozein momentutan egin daiteke. Eskaerak eragina izango du, eskaera egin eta hurrengo urteko urtarrilaren 1etik aurrera. Azpiko taulan OSBaren funtzionamenduari buruzko informazioa dago. Interesdunek informazio gehiago lor dezakete Amurrioko Udaleko Herritarren Arretarako Zerbitzuan.

NOLA FUNZIONATZEN DU ORDAINKETA SISTEMA BEREZIAK (OSB)?

‑Sistema horrekin, herritarrek banku‑helbideratzearen bidez kuota partzial eta berdinetan hainbanatutako ordainketa egin ahalko dute.

‑Azken kuotan, azaroan ordaindu beharrekoan, azken zenbatekoarekin erregularizatuko da.

‑Kuota bakoitzaren ondoriozko zenbatekoak ezingo du 10 € baino gutxiago izan.

‑Eskaera bakoitzean, ordainketapeko eta zergaldi bakarreko zorrak bakarrik sartu ahal izango dira.

‑Hainbanatutako ordainketa‑sistema horri atxikitutako zerga guztiei dagozkion zenbatetsitako zor guztiak zergadunak eskatzen duen kuota kopuruan zatituko da (2, 3, 4 edo 9). Azken kuota, erregularizaziokoa, sistema horretan betetako kuoten arteko ezberdintasunak eta subjektu pasiboari dagozkion onetsitako errolden ordainagirien guztizko zenbatekoak zehaztuko du. Amurrioko Udalak ekitaldian sortzen diren zerga‑kontzeptu berrien ordainagiriak sartu ahal izango ditu zatitutako ordainketa sistema horretan.

‑Hainbanatutako kuoten kobrantza subjektu pasiboak helburu horretarako adierazitako kontu‑korrontean zordunduko da muga‑hilabete bakoitzeko lehenengo hamar egunetan.

‑Muga‑hilabeteak honako hauek izango dira:

  • Ordainketa 9 kuotatan egitea erabaki bada: otsaila, martxoa, apirila, maiatza, ekaina, uztaila, iraila, urria eta azaroa.
  • Ordainketa 4 kuotatan egitea erabaki bada: otsaila, maiatza, iraila eta azaroa.
  • Ordainketa 3 kuotatan egitea erabaki bada: otsaila, ekaina eta azaroa.
  • Ordainketa 2 kuotatan egitea erabaki bada: maiatza eta azaroa.

‑Azken erregularizazioaren ondorio gisa Udalaren partetik itzulketa bat egin beharko balitz, ofizioz banku‑helbideratze berean egingo da itzulketa, eta kontzeptu horregatik ez da interesik emango. Itzulketa ez da gauzatuko subjektu pasiboak ordaindu gabeko zorrak baditu Udalarekin.

‑Ekitaldian zehar egiten diren ordainketak konturako sarreratzat joko dira eta sistema horri heltzen dioten zerga‑zorren ordainketara egotziko dira azken ordainketa‑aplikazioa egiten denean.

‑Kuota partzial bat ez bada ordaintzen administrazioari lepora ezin dakiokeen arrazoi batengatik, ordainketa‑sistema horren kitapen automatikoa zehaztuko da, Udalak jakinarazteko beharrik gabe.

‑Ordainketa‑sistema horretara atxikitako pertsonek edozein momentutan eska dezakete borondatezko baja, eta eskatu eta hurrengo urtean izango du eragina. Kitapenek, zein borondatezko bajek kobrantza‑sistema horretan ordura arte sortutako errolda‑ordainagirietatik kanporatze automatikoa ekarriko dute.

‑Horrela sortutako errolda‑ordainagiriak zerga bilketako sistema orokorrak aginduko ditu, dagozkion datetan likidatuko da ordaintzeko borondatezko epeen arabera.

‑Ordainketa sistema horretarako atxikimendua emanda, hurrengo ekitaldietan ere aplikatuko da, interesdunak berariazko uko egiten ez badu.

‑Zatitutako ordainketa prozedura indarrean dagoen bitartean aldizkako epemugadun ordainagiriagatik ez da beste ordainketa egiaztagiririk emango sistema beraren ordainketatik eratorria ez bada.

Amurriok, gorabeherak kudeatzeko sistema berri bizkorragoa eta eraginkorragoa ezarri du

Amurrioko Udalak pauso garrantzitsua eman du obren eta zerbitzuen arloa eta egunero jasotzen diren gorabeherak modu eraginkorragoan kudeatzeko eta herritarrekiko komunikazioa hobetzeko. Horretarako, Urban Services sistema ezarri da. Eredu berri horrek, arloko lana planifikatzeko eta sistematizatzeko eta gorabeheren prozesu osoa barrutik berrantolatzeko aukera ematen du. Horrekin batera, InfoAmurrio izeneko App-a sortu da, herritarrek administrazioarekin telefono mugikorretik elkarreragiteko komunikazio-kanal osoa ezartzeko.

Herritarrek udalerriaren egoeraren inguruan duten gero eta parte-hartze handiagorako joerak gorakada ekarri du azken urteotan Amurrioko Udalak konpondu beharreko gorabeheren kopuruan. Orain arte, barruko eta kanpoko gorabeheren berri hainbat bidetatik ematen zen: telefonoa, posta elektronikoa, Herritarrentzako Arreta Zerbitzua, WhatsApp bezalako kanal berriak, herrilaguntzaileen eskutik eta herritarren partaidetza-arloak bultzatutako partaidetza-prozesuen bidez, auzo-batzarren bidez, besteak beste. Hori dela eta, barruan egindako lanaren ondoren, gorabeherak kudeatzeko prozesua arintzea erabaki da.

“Udalerrian egunero agertzen diren gorabeherak ondo kudeatzeko eta herritarrekin komunikazio zuzena eta hurbila izateko, beharrezkoa da egungo beharrei erantzungo dien aplikazio berri hau txertatzea. Inplementazio honekin udalerrian gertatzen diren gorabeheren kudeaketa eraginkorra eta automatizatua izatea eta denbora errealean egitea bilatzen dugu”, azaldu du Txerra Molinuevo Amurrioko alkateak.

InfoAmurrio App-a

Apple Storetik edo Google Playtik doan deskargatu daitekeen InfoAmurrio aplikazio mugikorraren bidez, Amurrioko bizilagunek udalarekin zuzeneko komunikazioa izateko aukera dute. Aplikazioa deskargatu ondoren, ongietorriko pantaila batera sartuko gara. Bertan, jakinarazpenen postontzia, harpidetzak, Udalaren telefono-zenbakia eta konfigurazio-atala agertuko dira, erabiltzaileak hizkuntza aukeratzeko edo informazio-kanaletako harpidetzak kudeatzeko aukera izan dezan.

Pantailaren behealdean ‘Zure Udala’ botoia dago, eta horren bidez aplikazioa osatzen duten gaietara sartuko gara. Bertan, honako hauek aurki ditzakegu: ‘Informatu’ udal aktualitatera sartzeko; kultur jarduerak jasotzen diren ‘Kultura’; ‘Turismoa’, turismo webgunera bideratzen duena; ‘Amurrio Bidean’, bere webgunera sartzeko; ‘Gorabeherak’, horien berri emateko; ‘Herritarren ataria’, udal tramiteak egiteko; eta, azkenik, udal sare sozialetarako sarbidea.

Herritarrek udalarekin duten interakziorik handiena, gorabeherak jakinarazteko atariaren bidez egingo da. Herritarrak zer gorabehera mota den adierazi ahal izango du: argiteria, garbiketa, altzariak, besteak beste. Jakinarazpena bidaltzean, gertakariaren kokalekua, argazkia eta iruzkina erantsi ahal izango dira, eta baita harremanetarako datuak ere. Gorabehera erregistratu ondoren, erabiltzaileek haren jarraipena egin ahal izango dute.

 

Kudeaketa eraginkorra eta sistematizatua

Urban Services plataforma ezartzeak udal-brigaden eta udalak hainbat zerbitzu egiteko azpikontratatutako enpresen lana koordinatzeko aukera ematen dio hirigintza eta obra sailari. Sistema hori ezartzeak taldeen lanak planifikatu, antolatu eta sistematizatzeko aukera ematen du; horien artean, herritarrek antzemandako gorabeherak, eraginkortasun handiagoa lortuz.

Besteak beste, tresna horren bidez, Amurrioko Udalak gorabeherak detektatu eta erregistratu eta sailkatu ahal izango ditu, egiaztapen- eta diagnostiko-prozesu bat egin ahal izango du, eta, konpondu ondoren, gorabehera itxi egingo da.

Sistema hori ezartzeak kostuak optimizatzea eta mantentze-ekipoak hobeto kudeatzea ahalbidetuko du; izan ere, ekipo bakoitzak aplikazio bat izango du, eta, aplikazio horren bidez, horietako bakoitzari esleitutako lanak bistaratuko dira. Amurrioko alkateak nabarmendu duenez, “lanaren kudeaketa Urban Services sistemaren bidez zentralizatzeak, gabeziei azkarrago erantzuteko eta lanen koordinazioa, erregistroa eta bilakaera hobetzeko aukera emango du”.

Amurriok 'Kutxazain Herritarra' du udal zergak ordaintzeko

  • Gailu elektroniko berria Herritarren Arretarako Zerbitzuaren sarreran instalatuko da, eta herritarrek astelehenetik ostiralera izango dute eskuragarri, 07:45etik 15:00etara.
  • “Eskuratu dugun gailuari esker, etorkizunean herritarrei zerbitzua errazteko modulu berriak gehitu ahal izango ditugu”, azaldu du Txerra Molinuevo Amurrioko alkateak.

Amurrioko Udalak kutxazain automatiko bat eskuratu du aldizkako udal zerga guztiak ordaintzeko. Astelehenetik aurrera jarriko da martxan eta, oraingoz, Herritarrentzako Arreta Zerbitzuaren (HAZ) ordutegi berean erabili ahal izango da, hau da, 07:45etik 15:00etara, astelehenetik ostiralera. Datozen asteetan, arratsaldeetan erabiltzeko eta, horrela, herritarrei zerbitzua errazteko aukera ere emango da.

Kutxazain automatiko berria HAZaren sarreran instalatuko da. Erraz eta modu intuitiboan erabiltzen den gailua da, eta HAZeko langileek laguntza emango dute, hala eskatzen duten auzotarrek kudeaketak egin ditzaten.

“‘Herritarren Kutxazaina’ instalatzea beste pauso bat da herritarrei udal zergak eta tasak ordaintzea errazteko. Zergak kobratzeko banku-erakunde batekin genuen hitzarmena amaitu ondoren, ordainketak kutxazain horren bitartez egiteko bidea irekitzen da, txartelarekin edo eskudirutan ordaintzeko aukera ematen baitu. Gogoraratzi behar da, halaber, udal webgunean ordainketa-pasabide bat dagoela”, azaldu du Txerra Molinuevo Amurrioko alkateak.

Gailuaren erabilerari buruz

Kutxazain automatikoan kudeaketa hasteko nahikoa izango da pantailan sakatzea, kutxazainaren zerbitzu-menuan sartzeko. Pauso hori eman ondoren, “Eskaneatu ordainagiria” aukera agertuko da. Hautatu ostean, kode-irakurgailua aktibatuko da, eta erabiltzaileek ordainagiriaren barra-kodea hurbildu beharko dute irakurtzeko. Eragiketa onartu ondoren, ordainagiria ordainduz jarraituko da; horretarako, erabiltzaileek ordaintzeko modua aukeratu beharko dute, txartelarekin edo eskudirutan. Ordainketa egin ondoren, ordainagiria inprimatuko da.

Horrela, gailu elektroniko berriak bihartik aurrera zergak, tasak eta isunak ordaintzeko aukera emango du. Zehazki, hauek ordaindu ahal izango dira: Ondasun Higiezinen gaineko Zerga (OHZ), Jarduera Ekonomikoen gaineko Zerga (JEZ) eta Trakzio Mekanikoko Ibilgailuen gaineko Zerga (TMIZ); hilerrien, larreen, zaborraren, errotuluen, idazkunen, San Antongo merkatuaren, ibien, eta lurzorua mahaiekin eta aulkiekin okupatzearen tasak; eta baita udal-trafikoko isunak ere.

‘Hiritarren Kutxazaina’ instalatzeko 20.000 euroko inbertsioa egin behar izan da. “Eskuratu dugun gailuari esker, etorkizunean modulu berriak gehitu ahal izango ditugu, errolda-txartelak lortzeko aukera, besteak beste, herritarrei zerbitzua errazteko”, adierazi du Molinuevok.

BakQ txartela ematea

Udaleko Herritarren Arretarako Zerbitzuak eskaintzen dituen zerbitzuei, IZENPEren BakQ identifikazio elektronikorako bitartekoa lortzeko izapidea gehitu zaie. Horrela, hemendik aurrera, amurrioarrek erraz eskuratu ahal izango dute identifikazio elektronikoko ziurtagiri hori, eta, horrela, beste erabilera-aukera batzuen artean, izapide telematikoak egin ahal izango dituzte Osakidetzaren, Eusko Jaurlaritzaren eta Arabako Foru Aldundiaren egoitzetako webguneetan, eta baita Udalaren egoitza elektronikoan ere.

BakQ ezinbesteko tresna da administrazio-izapideak edozein gailu elektronikoren bidez egiteko. Doako ziurtagiria da, eta hainbat administrazio publikotan izapideak egiteko eta dokumentuak erregistratzeko aukera ematen du.
“Udalerrian BakQ ziurtagiria emateko prozesua martxan jarrita, herritarrek Amurrioko Udalarekin gestioak egiteko erabili ahal izango dute”, azaldu du Txerra Molinuevo Amurrioko alkateak.

Udalaren egoitza elektronikoan identifikazio hori erabilita, eskabide bat baino gehiagotarako izapide orokorrak egin ahal izango dira, eta baita unean bertan errolda-ziurtagiria eskuratu ere.

BakQ 16 urtetik gorako pertsona fisikoek eskatu ahal izango dute, eta horretarako ezinbesteko baldintza izango da helbide elektroniko bat eta telefono mugikor bat adieraztea, ondoren zerbitzua erabiltzeko balioko duen pasahitza jasotzeko. Eskuratu nahi dutenek Herritarrentzako Arreta Zerbitzura joan beharko dute, 07:45etik 15:00etara.