Goikolarra auzoa urbanizatzeko obren proiektuaren idazketa kontratatzeko espedientearen hasiera

  • Kontratazio-espedienteak obra horien zuzendaritza fakultatiboa ere barne hartzen du.

Gaur goizean Tokiko Gobernu Batzarrak aho batez onartu du Goikolarra auzoaren urbanizazio obren zuzendaritza fakultatiboa eta proiektua idazteko kontratazio espedienteari hasiera ematea. Proiektu honen helburu nagusia auzoko azpiegitura eta bizi-kalitatea hobetzea da.

Kontratuak barne hartzen ditu urbanizazio-obrak gauzatzeko proiektua idaztea, obra zuzentzea, kalitatea kontrolatzeko plana, obraren segurtasuna eta osasuna aztertzea eta koordinatzea, bai eta eraikuntzako eta eraisketako hondakinen kudeaketa aztertzea eta koordinatzea ere. Lizitazioaren aurrekontua 73.205,00 eurokoa da, BEZa barne. Prozedura ireki sinplifikatu baten bidez egingo da, izapidetze elektronikoarekin, eta dagokion iragarkia Kontratatzailearen Profilean argitaratzeko lehia egin da. Interesdunei hamabost egun naturaleko epea eman zaie eskaintzak aurkezteko.

Espediente honen hasiera txosten tekniko eta legalek babestu dute, udal-arkitektoak emandako aldez aurreko onarpen-txosten bat barne, baita kontratazioa arautuko duten administrazio-klausula partikularren pleguak eta preskripzio teknikoak ere.


Inprimatu   E-maila